4558771618 (5)

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır…

4558771618 (12)

Erasmus Staj Hareketliliğinde Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar

Erasmus staj hareketliliği başvuru tarihlerini takip edip kayıtlı olduğunuz bölümün, Erasmus bölüm koordinatörüne aşağıda istenilen evraklarla başvurmak gerekir.

4558771618 (2)

Sıkça Sorulan Sorular

Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?.

Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.  Gidilecek kurum ile iletişime geçilmeli ve Erasmus Koordinatörlüğü tarafından belirtilen tarihe kadar kabul belgesi teslim edilir.İlk aşamada taranmış veya faksla iletilen kabul belgesi yeterlidir ve öğrencinin, Erasmus staj programı kapsamında kabul edildiği belirtilmeli ve kurumda staj yapacağı tarihler yer almalıdır.
Ulusal Ajans tarafından üniversitelere ayrılan bütçeye bağlı olarak bölüm kontenjanları her yıl değişmektedir. Yerleştirme, kontenjana bağlı olarak en başarılı öğrenciden başlayarak yapılır. Seçim sonuçları asil ve yedek öğrencilerden oluşan liste halinde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulur. Asil listedeki öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri durumunda veya üniversitelere Ulusal Ajans tarafından ek hibe tahsis edilmesi ve anlaşma kontenjanının uygun olması durumunda yedek öğrenciler en başarılıdan başlayarak asil listeye kaydırılır. Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra herhangi bir nedenle hakkından feragat eden öğrencinin bu durumu Erasmus Koordinatörlüğüne bir dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.
Her öğrenci yükseköğrenim süresi boyunca hibeli olarak sadece 1 kez Erasmus Öğrenim, 1 kez de Staj Hareketliliğinden faydalanabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim/staj hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartıyla faaliyetten yararlanabilir. Sınavı kazanıp da hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir..

 Kimler Yararlanabilir?

  • Meslek yüksekokullarında öğrenim görenler
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrenciler
  • Mezun olacak öğrenciler mezun olmadan önce başvurmak şartıyla mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde staj yapabilirler.
  • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 yada 70/100,yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması gerekir.
  •